TEL: 02155411976
لوگوی ویکی وایر

رابط زنجیر

برای متصل کردن زنجیر به اتصالات لیفتینگ از رابط زنجیر استفاده می شود. رابط زنجیر را می توان برای ایجاد اتصال بین دانه های زنجیر نیز به کار برد.

رابط زنجیر ساده (دوطرفه)رابط زنجیر ساده (دوطرفه)
رابط زنجیر لنگررابط زنجیر لنگر

TEL : 02155411976
Email: info [at] wikiwire [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Wikiwire Corporation