آیکون واتساپ
TEL: 02155411976
لوگوی ویکی وایر

پاراشوت

پاراشوت یکی از قطعات مکانیکی آسانسور است. زمانی که سرعت آسانسور بیش از حد مجاز می شود، پاراشوت به عنوان ترمز ایمنی عمل کرده و کابین را با سرعت مناسب و با وارد کردن کمترین شوک به مسافران، متوقف می کند. افزایش سرعت آسانسور برای پاراشوت به معنی سقوط کابین است و وظیفه پاراشوت، جلوگیری از سقوط کابین آسانسور و تضمین سلامت مسافران است.

پاراشوتپاراشوت

TEL : 02155411976
Email: info [at] wikiwire [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Wikiwire Corporation