آیکون واتساپ
TEL: 02155411976
لوگوی ویکی وایر

������������ ��������������

انتهای سیم بکسل های آسانسور به وسیله قلاب سربکسل به کابین و وزنه تعادل متصل می شود. سربکسل باید بتواند حداقل 80 درصد وزن باری را که باعث پاره شدن سیم بکسل می شود تحمل کند. سربکسل هم چنین باید توانایی انتقال فشارهای دینامیکی و استاتیکی زیاد را داشته باشد. اگر سیم بکسل به صورت صحیح در قلاب سربکسل قرار نگیرد، باعث کج شدن سربکسل شده و ممکن است منجر به کشیده شدن و در نهایت پارگی سیم بکسل شود.

سربکسل آسانسورسربکسل آسانسور

TEL : 02155411976
Email: info [at] wikiwire [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Wikiwire Corporation