آیکون واتساپ
TEL: 02155411976
لوگوی ویکی وایر

������������

گاورنر وسیله ای برای حفظ ایمنی آسانسور است. زمانی که سرعت آسانسور از حد مجاز بیشتر شود، گاورنر فعال شده و ترمز اضطراری را فعال می کند.

گاورنرگاورنر

TEL : 02155411976
Email: info [at] wikiwire [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Wikiwire Corporation