آیکون واتساپ
TEL: 02155411976
لوگوی ویکی وایر

���������� ����

برای اطمینان از اینکه آسانسور در سرعت های بالا لرزش نداشته باشد از هدایت گر استفاده می شود. در واقع هدایت گر لرزشی را که ممکن است در اثر سرعت زیاد آسانسور یا توقف ناگهانی آن ایجاد شود، کاهش می دهد. هدایت گر در سرعت های پایین آسانسور هم مفید است و از برخورد احتمالی زنجیر جبران با چاه آسانسور جلوگیری می کند.

هدایت گرهدایت گر

TEL : 02155411976
Email: info [at] wikiwire [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Wikiwire Corporation