آیکون واتساپ
TEL: 02155411976
لوگوی ویکی وایر

����������

جکلوی برای بستن و محکم کردن زنجیر روی بار استفاده می شود. جکلوی ها معمولا در دو استایل کلی ساخته می شوند: جکلوی اهرمی و جکلوی جغجغه ای (یا ضامن دار). عملکرد دو نوع جکلوی شبیه است و به اپراتور بستگی دارد که کدام را انتخاب کند.

جکلوی اهرمیجکلوی اهرمی
جکلوی جغجغه ایجکلوی جغجغه ای

TEL : 02155411976
Email: info [at] wikiwire [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Wikiwire Corporation