آیکون واتساپ
TEL: 02155411976
لوگوی ویکی وایر

�������� ������ ��������

برای کاهش دادن اصطکاک بین رشته های تشکیل دهنده سیم بکسل و برای محافظت از مغزی و رشته ها در برابر خوردگی و ساییدگی از روغن سیم بکسل استفاده می شود. دو نوع روغن سیم بکسل وجود دارد: نفوذکننده و پوشش دهنده. روغن های نفوذکننده به هسته سیم بکسل نفوذ و از همه رشته های سیم بکسل (به صورت تک به تک) محافظت می کنند. در مقابل، روغن های پوشش دهنده، نفوذ کمتری دارند و سطح خارجی سیم بکسل را در مقابل رطوبت، آب بندی کرده و ساییدگی آن را کاهش می دهند.
از هر دو نوع روغن می توان برای روغن کاری سیم بکسل استفاده کرد اما به این دلیل که اغلب سیم بکسل ها از درون پوسیده می شوند، باید مطمئن شویم که هسته سیم بکسل به اندازه کافی روغن کاری شده است.

روغن سیم بکسلروغن سیم بکسل

TEL : 02155411976
Email: info [at] wikiwire [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Wikiwire Corporation