آیکون واتساپ
TEL: 02155411976
لوگوی ویکی وایر

�������� ������

بشکه گیر ابزاری است که برای جابه جا کردن بارهای استوانه ای شکل مانند بشکه ها و سیلندر ها استفاده می شود. بشکه گیر دارای بازوهای فلزی است که بار را به وسیله چنگک هایش، محکم و ایمن می گیرد. بشکه گیر را در صنایع شیمیایی و پتروشیمی و صنایع دیگری که نیاز به حمل و ذخیره بشکه ها و سیلندرها دارند استفاده می کنند.

بشکه گیر فابریک فکیبشکه گیر فابریک فکی
بشکه گیر سادهبشکه گیر ساده

TEL : 02155411976
Email: info [at] wikiwire [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Wikiwire Corporation